Wat is coaching NIET: 5 misopvattingen over coaching

17/01/2024

Wat is coaching NIET? Coaching is een breed begrip dat vaak nog verkeerd wordt opgevat. En de wildgroei aan (zogenaamde) coaches maken het er niet altijd makkelijker op. Zo zijn er doorheen de jaren enkele misopvattingen en vooroordelen ontstaan tegenover coaching. Maar wat is professioneel coachen nu echt? En wat is het vooral niet?

Ontdek alvast 5 veelvoorkomende misopvattingen over coaching:

 1. Wat is coaching NIET?
 2. Coaching is voor mensen die niet goed presteren
 3. Coachen is een quick fix
 4. Coaching is “zweverig”
 5. Coachen is advies geven
 6. Coaching is voor mensen die weten wat ze willen
 7. Hoe omgaan met weerstand als coach?
Wat is coaching - 101 gids starters

Wat is coaching (NIET)?

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei. Bij Coaching The Shift zien we coaching als volgt:

“Coaching is een creatief reflectie- en bewustwordingsproces waardoor iemands persoonlijk en professioneel potentieel aangewakkerd wordt en men er in slaagt de gestelde doelstellingen te realiseren. De coachee blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.”

Coaching is geen:

 • Consulting
 • Mentorship
 • Training
 • Management
 • Therapie
 • Counseling
Wat is coaching niet misopvattingen

Hoewel er enige overlap is in de vaardigheden en methoden van deze begeleidingsvormen is er toch een duidelijk verschil met professioneel coachen. Om verwarring te voorkomen is het belangrijk om een vlotte, duidelijke en professionele kaderzetting te doen aan het begin van elk coachingsgesprek -en traject.

1) Coaching is voor mensen die niet goed presteren

Vaak bestaat nog het vooroordeel dat coachen is voor medewerkers die niet goed presteren. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Coaching is een hulpmiddel, geen redmiddel. Iedereen heeft baat bij coaching. Sterker nog, vaak investeren organisaties juist in coaching voor high potentials. Dat wil zeggen dat men het potentieel in jou ziet om jezelf verder te ontwikkelen.

Coaching is dus geen teken dat je niet goed bezig bent, of moet veranderen. Uiteraard zijn er nog domeinen waarin je jezelf kan ontplooien, maar dat geldt voor iedereen. Een coach biedt de kans om even stil te staan en te reflecteren. Waar sta ik nu? En waar wil ik heen? Je bepaalt volledig zelf wat je eruit wilt halen.

2) Coachen is een quick fix

Coaching is geen quick fix. Een coach biedt geen magische oplossingen voor problemen. Wel kan een coach je helpen om nieuwe inzichten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door je te helpen om een bepaalde competentie te ontwikkelen of belemmerende gedachten te onderzoeken en te herkaderen.

Coaching is een proces, geen gebeurtenis. Een coach helpt je om je doelen te verhelderen, acties te formuleren en je voortgang te volgen. Dit doet enkel en alleen door vragen te stellen. De inzichten die je daarbij opdoet, komen namelijk vanuit jouzelf.

Echte verandering vraagt tijd en inspanning. En meestal lukt dat niet van de eerste keer. Net zoals alles in het leven, is ook onze ontwikkeling een reis met ups en downs. Een coach kan je echter wel helpen om hier beter mee om te gaan.

3) Coaching is “zweverig”

Eén van de grootste misopvattingen rond coaching is dat het iets zweverig is. Coachen is durven stilstaan en reflecteren. En dat vraagt juist veel moed. De meeste mensen gaan mee met de stroom zonder ooit stil te staan bij wat ze zelf echt willen. We conformeren in plaats van te evolueren.

Maar wat gebeurt er wanneer je jezelf even in vraagt durft stellen. Wat denk, voel, doe je dan? En wat schuilt hierachter? Met behulp van een coach kan je heel concrete inzichten verwerven en daar vervolgens mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld:

 • Meer duidelijkheid krijgen rond een bepaald doel, en jouw onderliggende drijfveren
 • Ontdekken welke valkuilen je in de weg staan om jouw doelen te bereiken
 • Beter begrijpen van jouw eigen gedachten, emoties & gedrag
 • Gezonde grenzen leren stellen & assertiever communiceren
 • Limiterende overtuigingen loslaten om je zelfvertrouwen en zelfbeeld op te bouwen

Coaching is dus niet zweverig, maar juist heel praktisch. Het helpt je om jouw eigen ontwikkeling in handen te nemen, en om de shifts te realiseren die je zelf echt wilt.

4) Coachen is advies geven

Een coach is geen expert die vertelt wat je moet doen. Coachen is het niet weten. Een coach heeft geen antwoorden. Alleen maar vragen. Alle inzichten komen dus uit de coachee zelf. Je kan een coach zien als een gids die je helpt om jouw eigen weg te vinden. Dat gebeurt vanuit nieuwsgierigheid en een open mindset.

Advies geven is dus niet coachen. Een coach kan wel kennis, ervaring of advies delen, maar dat is altijd volledig vrijblijvend. De coachee is vrij om het advies aan te nemen of te verwerpen.

5) Coaching is voor mensen die weten wat ze willen

Coaching is voor iedereen. Ook voor mensen die niet weten wat ze willen. Een coach kan je helpen nadenken over wat je belangrijk vindt in het leven, en wat je wil bereiken. Waar wil je naartoe in het leven? Wie wil jij echt zijn? En wat weerhoudt jou nog om dit te doen?

Boven alles is een coach vooral iemand die oprecht luistert, zonder een oordeel te vellen. Zo biedt een coach een veilige omgeving om jouw gedachten, overtuigingen en gevoelens te onderzoeken. Een coach kan je dus helpen om jouw doelen te verhelderen en te formuleren. Maar ook om een beslissing te nemen die het best bij jou past.

Hoe omgaan met weerstand als coach?

Wanneer een coachee voor of tijdens het gesprek één van deze misconcepties (of een andere) aanhaalt, kan dat soms even schrikken zijn. Veelal hebben minder ervaren coaches de neiging om dit soort stelling af te wimpelen in plaats van te verwelkomen. Maar eigenlijk is er helemaal niets om je zorgen over te maken.

Het vraagt veel moed van de coachee om dit te durven zeggen. Dat soort openheid kunnen we alleen maar toejuichen. Het biedt namelijk de mogelijkheid om iets onzichtbaar plots bespreekbaar te maken.

Pik in op de stelling van de coachee en onderzoek die vanuit oprechte nieuwsgierigheid. Waarom denk je dat? En waar komt deze overtuiging vandaan?

Erkend coach worden - misopvattingen opleiding

Kortom, er bestaan veel misopvattingen over coaching. Maar samen kunnen we die ontkrachten! Door mensen te onderrichten in de wereld van professioneel coachen, en hoge professionele kwaliteitsstandaarden te blijven hanteren, maken we coaching toegankelijker voor iedereen.


Wat is coaching niet misconcepties

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek