Individuele coaching

Coaching is the universal language of change and learning!

Individuele coaching

Wat is coaching?

Coaching is een creatief reflectieproces waardoor iemands persoonlijk en professioneel potentieel aangewakkerd wordt en men er in slaagt de gestelde doelstellingen te realiseren. Hierbij blijft de coachee (= de persoon die gecoacht wordt) zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Wanneer kiezen voor coaching?

Als je wenst te bouwen op jouw aanwezig talent (of dat van je medewerkers) en  nieuwe mogelijkheden wil ontdekken om jouw gewenste doelstellingen te bereiken. Coaches hebben als uitgangspunten dat  de klant de expert in zijn of haar leven en werk is en dat elke klant creatief en vindingrijk is om oplossingen te bedenken om zijn eigen doelstellingen te realiseren. Enkele belangrijke sleutels voor een succesvol  individueel coachingstraject zijn : co-creatief samenwerkingsverband, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid , challenge en zelfsturing.

 

Individueel Coaching traject

Een coaching traject  is een  gestruktureerd proces, bestaande uit verschillende stappen : intake - coaching gesprekken - evaluatie gesprek - outtake

Ons coaching model : SHIFT !   ondersteunt daarbij om per stap het gesprek richting te geven en min of meer te struktureren, zonder erin vast te lopen door de nodige flexibiliteit te voorzien.

 

Coaching on the Go

Soms wil je coaching niet meteen in een traject positioneren maar eerder ervoor zorgen dat coaching een vlotte toegankelijke vorm van ondersteuning wordt voor alle medewerkers. Dan is dit concept wat je zoekt! 

Op een door jou gekozen dag is de coach aanwezig  in je bedrijf.

Medewerkers boeken een korte sessie voor een ad hoc, gerichtte coachingsvraag. 

Mogelijke thema's die aan bod kunnen komen

 • ​Visie en missie helder stellen, doelgericht werken, prioritiseren, delegeren, feedback geven, motiveren, ...
 • Onderhandelen, verkopen, beïnvloeden, profileren, netwerken, ...
 • Leiding geven tijdens verandering, draagvlak creëren, situationeel leiderschap, coachend leiderschap, ...
 • Communicatievaardigheden (actief luisteren, empathie, krachtige vraagstelling, voluit aanwezig zijn, ...) -
 • Teamperformantie verhogen, conflicthantering, besluitvoeringsproces, timemanagement, mentoring, ...
 • Re-integratie (na ziekte), omgaan met stress, veerkracht, assertiviteit, balans privé-werk

 

Een coach :

 • Helpt de klant om zijn doelstellingen te ontdekken, te verduidelijken, deze te formuleren  en af te stemmen binnen zijn huidige context
 • Moedigt de klant aan  tot zelfontdekking en zelfonthulling  
 • Ondersteunt de klant om zicht te krijgen op zijn talenten en hulpbronnen voor succes
 • Stelt vragen, spiegelt  en daagt de klant uit  zodat de klant zelf tot zijn eigen gegenereerde oplossingen en strategieën komt om zijn doelstellingen te bereiken
 • Houdt de klant verantwoordelijk voor zijn eigen groei- of leerproces
Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek. Contacteer ons

Onze coaches zijn allen opgeleid tot op het niveau van triple –loop coachen. Dat betekent dat men zowel kan coachen op het niveau van gedrag & vaardigheden, waarden & overtuigingen als op het niveau van identiteit & missie. Daarnaast zijn ze ook onderlegd in het werken met persoonlijkheidsprofielen zoals Insights Discovery en  Enneagram. Ook andere meet instrumenten kunnen tijdens de coaching ingezet worden zoals bvb. Thomas/Kilman conflict stijlen, Vragenlijsten Lencioni, NLP Meta-profiel analyse, 360° vragenlijst, Assertiviteitstest , Situationeel Leiderschap, Offman Kernkwadranten, Stress en Burn-out bevraging, e.a.

Onze  coaches zijn allen geaccrediteerd als Insights Practitioners, Master of Practitioner NLP,  en zijn allen erkend door de Internationale Coaching Federatie als experts in hun vak met het label PCC of MCC. Wil je méér over weten, check de individuele curricula van de coaches.