Onze aanpak

Transformatie start van binnenuit. Verhoog het bewustzijn bij uw mederwerkers door hen grensverleggende opleidingen aan te bieden die shifts in denken,doen en zijn teweegbrengen.

Opleiding op maat van uw bedrijf

Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen.

Nelson Mandela

Stel je een werkplek voor waar de coachende attitude leeft bij iedere medewerker. Het wordt een plek, gevuld met nieuwsgierige, creatieve en toegewijde mensen. Mensen die écht luisteren naar wat de ander te vertellen heeft, die bereid zijn mee te gaan in de redenering van de ander en hun mening aan te passen. Op deze plek wordt geen tijd verspilt aan politieke spelletjes, indekking en achterklap.  Medewerkers plaatsen persoonlijke groei boven comfort. Onze waaier aan opleidingen prikkelt medewerkers om anders naar situaties te kijken, oude overtuigingen los te laten. Vanuit een hoger bewustzijn ontstaat er een transformatie van binnen uit. 

Map Coaching the Shift met toebehoren

Live

Virtueel

Hybride

Opleidingen op maat

Vanuit een helder beeld over de huidige realiteit waarin het bedrijf zich bevindt, creëren we samen met de opdrachtgever een helder beeld over de shift in mindset en behavior die nodig zal zijn om de bedrijfsvisie, waarden en strategie te realiseren.  Op basis hiervan gaan we na welk middel het meest aangewezen is om duurzame impact te realiseren. Dit kan zowel  opleiding, teamcoaching of individuele coaching zijn of een combinatie van de drie. 

Mogelijke scope

We voeren enkel opdrachten uit die gelinkt zijn aan het ontwikkelen van de 11 ICF coaching-competenties en hebben onder meer programma's ontwikkeld rond volgende thema's: vertrouwen opbouwen – samenwerking verbeteren – feedback geven en ontvangen - open dialoog - (zelf)leiderschap stimuleren – change faciliteren - communicatie vaardigheden aanscherpen - coachende attitude ontwikkelen - teamdynamica, etc. Tevens zijn alle programma's die we in open opleiding geven ook binnen uw organisatie mogelijk.

Onze aanpak

Op basis van intake gesprekken identificeren we samen met HR de leer behoeften en vertalen de gewenste shift in observeerbare gedragsindicatoren. Een programma op maat wordt uitgewerkt. Deelnemers ontvangen een mini-assessment voor aanvang van de opleiding en doen zo een eigen nulmeting. Tijdens de opleidingsdag wordt er volop geëxperimenteerd met een nieuwe manier van denken en handelen. Actieplannen worden besproken met leidinggevenden en de assessment vind terug plaats. Vanuit een co-creatief parnership optimaliseren wij onze opleidingen voortdurend en bespreken de rode draad met HR.

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek