De Kernkwadranten van Ofman - Reflectiemodel voor ontwikkeling

23/08/2023

De 4 kernkwadranten van Daniel Ofman zijn een simpel, maar effectief model voor zelfreflectie en ontwikkeling. Het reflectiemodel geeft je meer inzicht in jouw kernkwaliteiten, en bijhorende valkuilen, uitdagingen of allergieën. Dit zowel op persoonlijk vlak, als voor teamdynamieken. Leer hoe je de kernkwadranten moet invullen met behulp van ons artikel - en onze lijst met voorbeelden!

Coaching tools zoals reflectiemodel kernkwadranten Ofman invullen

De kernkwadranten van Ofman

Daniel Ofman is een Nederlandse organisatieadviseur, coach en auteur en tevens de grondlegger van het “kernkwadranten” reflectiemodel. De kernkwadranten van Ofman geven meer inzicht in je persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en voorkeursstijlen.

Naast het gebruik voor persoonlijke ontwikkeling worden de kernkwadranten ook vaak ingezet in teams. Zo kan het inzicht in elkaars unieke talenten en ergernissen de samenwerking verbeteren. Het model bestaat uit 4 kernkwadranten:

 1. Kernkwaliteiten – Wat zijn jouw unieke sterktes en talenten?
 2. Valkuilen – Welke blinde vlek ontstaat wanneer je te veel focust op jouw kernkwaliteiten?
 3. Uitdagingen – Welke competenties kan je ontwikkelen om balans te creëren?
 4. Allergieën – Wat is het tegenovergestelde van jouw kernkwaliteit?
Kernkwadranten Ofman reflectiemodel

De kwadranten van Ofman zijn telkens tegenpolen van het aanleunende kwadrant. Een valkuil ontstaat bijvoorbeeld wanneer je enkel focust op jouw kernkwaliteiten. Ben je bijvoorbeeld heel detailgericht, dan kan te veel van het goede leiden tot perfectionisme en micromanagement. Uiteindelijk leidt de bewustwording van deze uitdagingen en allergieën tot meer zelfcontrole en persoonlijk leiderschap.

4 kernkwadranten invullen als Reflectiemodel

Wanneer je de kernkwadranten van Ofman wil invullen begin je meestal vanuit jouw kernkwaliteiten. Je vertrekt vanuit persoonlijke sterktes en talenten, om vervolgens blinde vlekken en groeimogelijkheden te ontdekken. Elk kwadrant helpt je reflecteren en verkennen vanuit verschillende perspectieven. Je reflecteert telkens vanuit 3 lenzen:

 1. Zelfreflectie - Wat is mijn visie op mezelf?
 2. Feedback - Wat vinden anderen van mij?
 3. Perceptie - Wat is mijn visie op anderen?
Daniel Ofman kernkwadranten invullen

Kernkwaliteiten – Jouw unieke sterktes en talenten

Het achterhalen van jouw kernkwaliteiten is een proces van introspectie en zelfreflectie. Daarbij is het de eerste stap bij het invullen van de kernkwadranten van Ofman. Ga op zoek naar inzichten en successen uit het verleden, of vraag feedback bij anderen. Stel jezelf de vraag:

 1. Welke eigenschappen waardeer ik aan mezelf?
 2. Wat waarderen anderen bij mij?
 3. Welke eigenschappen moedig ik aan bij anderen?

Kernkwaliteiten omvatten verschillende aspecten. Zoals: kennis, talenten, vaardigheden, persoonlijkheidstrekken, attitudes en meer. Deze eigenschappen zijn vaak een combinatie van aangeboren talenten en aangeleerde waarden en gedrag.

Valkuil – De schaduwzijde van jouw talent en blinde vlekken

Een valkuil ontstaat wanneer jouw kernkwaliteit doorschiet en te dominant wordt. Te veel van het goede zorgt namelijk voor blinde vlekken. Zo kan iemand met een sterk analytisch vermogen bijvoorbeeld vastlopen in de onderzoeksfase, en nooit tot een finale beslissing komen.

Deze valkuil kan ook naar boven komen in teamdynamieken of leiderschap. Iemand die van nature behulpzaam is dringt zichzelf misschien te snel op?

Stel jezelf de vraag:

 1. Wat probeer ik goed te praten voor mezelf?
 2. Waarvan verwijten anderen mij?
 3. Wat zie ik door de vingers bij anderen?

Uitdaging – Verborgen groeikansen & zelfontwikkeling

De kernkwadranten van Ofman leggen zowel blinde vlekken als groeikansen bloot. De uitdaging is bijvoorbeeld de tegenhanger van de valkuil. Denk aan positieve eigenschappen die je kan ontwikkelen om je kernkwaliteit in balans te houden. Bij een eigenschap zoals creativiteit kan dat bijvoorbeeld planning, focus of structuur zijn.

Stel jezelf de vraag:

 1. Welke eigenschappen mis ik bij mezelf?
 2. Welke eigenschappen willen anderen meer zien bij mij?
 3. Wat bewonder ik bij anderen?

Allergie – Het erkennen & reguleren van triggers

Je herkent het zeker en vast. Bepaald gedrag dat gewoonweg het bloed van onder je nagels haalt. Het tegenovergestelde van jouw kernkwaliteit. Ben jij bijvoorbeeld heel geordend en structureel, dan heb je wellicht een hekel aan rommel en chaos. Vaak heeft dat te maken met hoe we zijn opgevoed, waar we van nature goed in zijn, of wat we hebben geleerd uit eerdere ervaringen.

Stel jezelf de vraag:

 1. Waar heb ik een hekel aan?
 2. Welke eigenschappen minacht ik bij anderen?
 3. Wat moet ik leren accepteren en relativeren?

Het herkennen van allergieën is de eerste stappen in het accepteren en loslaten ervan. Je hebt namelijk niet overal controle over. Uiteindelijk moet je onthouden dat iedereen verschillende kwaliteiten en valkuilen heeft. Een valkuil bij jou kan bijvoorbeeld ook een allergie zijn voor iemand anders. Je kan meer begrip opbrengen door jouw perspectief te veranderen. Bijvoorbeeld: door de schoonheid te herkennen in chaos, en hoe sommige creatievelingen hier inspiratie uit halen.

De kernkwadranten van Ofman voor teams

Het reflectiemodel van Ofman wordt ook ingezet om de samenwerking in teams te bevorderen. Door het ontdekken van unieke kwaliteiten en groeimogelijkheden geef je het team een stappenplan voor ontwikkeling.

De kernkwadranten van Ofman geven meer inzicht in de verschillende teamdynamieken zoals:

 • Het ontdekken van unieke talenten binnen teams
 • Blinde vlekken en groeimogelijkheden blootleggen
 • Teamleren bevorderen: elkaar aanvullen & ondersteunen in (professionele) ontwikkeling
 • Teamdynamieken optimaliseren door meer begrip & empathie voor allergieën
 • ...

Laten we het even illustreren met een simpel voorbeeld: Enerzijds een creatief persoon die zorgt voor de ideeën en out-of-the-box oplossingen, en anderzijds, een analytisch persoon die structuur en planning aanbrengt in de ideeën. Beide partijen vullen elkaar aan, en ondersteunen collectieve ontwikkeling. Sterker nog, ze hebben elkaar nodig om een effectief te presteren.

Daniel Ofman kernkwadranten – Lijst met voorbeelden

Hieronder geven we een lijst met voorbeelden volgens de kernkwadranten van Ofman. Het is belangrijk om te weten dat iedereen zijn kernkwadranten er anders zullen uit zien. Er zijn bijvoorbeeld verschillende vormen van creativiteit, en dus ook bijhorende valkuilen en uitdagingen voor elke kernwaliteit.

Lijst voorbeelden kernkwadranten Daniel Ofman

Kortom, de kernkwadranten van Ofman zijn een éénvoudig en effectief reflectiemodel om jouw persoonlijke ontwikkeling te ontketenen. Je kan het bekijken als een soort SWOT-analyse maar dan voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Het vertrekt vanuit sterktes en opportuniteiten, en zorgt voor oplossingen bij blinde vlakken. Ten slotte helpt meer zelfinzicht in het verbeteren van teamdynamieken en algemene samenwerking. Dus, aan welke uitdaging wil jij werken?


Kernkwadranten Ofman reflectiemoel lijst voorbeelden

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek