Heart Centered Leadership

Uitdagingen van de 21e eeuw

De toekomst van onze bedrijven is sterk verbonden met de evoluties in de rest van de wereld. Er zijn veel economische, ecologische, politieke en maatschappelijke uitdagingen die op ons af komen. Uitdagingen waar we als organisaties mee geconfronteerd worden en die de werking er niet makkelijker op maken als we blijven vasthouden aan de oude manier van werken. Toch hebben we ongelooflijk veel potentieel om deze uitdagingen te kantelen in opportuniteiten en er samen een betere wereld van te maken. Door ons niet te laten afremmen door wat vandaag wetenschappelijk en technologische mogelijk is, door onze intuïtie en verbeeldingskracht de vrije loop te laten, door geïnspireerd over disciplines heen samen te werken vanuit gelijkwaardigheid, wordt iets nieuws geschapen. Iets ongelooflijk krachtig waar geen van de betrokkenen nog controle over heeft en soms hele sectoren op hun kop zet.

Leiden vanuit het hart

De wereld is volop in verandering, we zien een shift van een "Ik" gerichte naar een "Wij" gerichte maatschappij ontstaan. Deze shift wordt nog versneld door de corona crisis. Die heeft ons ten volle laten inzien hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn, hoeveel invloed we hebben op elkaar en op de planeet. Ook bedrijven krijgen nieuwe uitdagingen, sommige bedrijven zijn er financieel sterker uitgekomen, andere lijden zwaar. Deze crisis is niet enkel een economische crisis maar zeker ook een spirituele. 

Voor velen is dit een periode van reflectie geweest, een periode waarin existentiële vragen naar boven kwamen. Wie was ik eigenlijk tot nog toe? Wie wil ik zijn? Past mijn huidige job daar nog wel bij? De manier waarop bedrijven met medewerkers zijn omgegaan tijdens deze crisis, zal afgewogen worden tegenover de eigen, eventueel hernieuwde, waarden. 

Bedrijven die nog vastgeroest zitten in angst voor verandering, directief leiderschap vanuit (machts)posities, focus op ultra-korte termijn, controleren en beleren, zullen het extra hard te verduren krijgen. 

Daar waar ‘management ‘by fear’ plaatsmaakt voor ‘Heart Centered Leadership’, ontstaan er enorme groeimogelijkheden. Groei als individu, als team, als organisatie, als maatschappij. Om deze ommezwaai nodig te maken is er een collectieve innerlijke sprong in bewustzijn nodig. Zeker bij onze leiders, want zij zijn het beste geplaatst om deze verandering in te zetten voor de organisatie. Dat is iets waar je met dit programma en in je eigen omgeving een bijdrage aan kan leveren. 

 

Het Heart Centered Leadership programma is erop gericht om leiders te helpen te transformeren zodat zij zelf de transformators en accelerators worden voor hun teams binnen hun bedrijf. 

Met dit programma ontwikkelen leiders een ruimer bewustzijn over hun kracht, hun energie, hun potentieel. Ze worden rolmodel van 'een gezonde geest in een gezond lichaam' en weten  hoe  effectief deze rol neer te zetten in hun bedrijfscontext. 

Heart Centered Leadership Folder

Woon gratis één van onze infosessies bij!

Samen met Springbok Coaching ontwikkelden wij Heart Centered Leadership! Een nieuwe methode van leiderschap die zowel aandacht heeft voor het mentale, als fysieke luik van 'zijn'.

Tijdens onze infosessies lichten we het programma toe en komen onder andere de volgende thema's aan bod:

  • Wat is Heart Centered Leadership?
  • Ben jij een Heart Centered Leader?
  • De verbinding tussen lichaam en geest.
  • Hoe vinden we de verbinding met onszelf en anderen terug?
  • Het geheim achter slechte gewoontes en hoe ze te doorbreken!
  • De transformatie van autoritair naar coachend leidinggeven.
  • Waarom leiders van de toekomst hun mensen voorop stellen.

Wil jij jouw leiderschap skills verder ontwikkelen? Ben jij manager, leidinggevende of teamlead op zoek naar een verruimende cursus leidinggeven? Wil jij een leiderschapsstijl die bij jou en jouw team past ? We ontmoeten je graag tijdens de infosessie!

Schrijf je gratis in

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek