Het verschil tussen coaching en…

05/01/2022

Er is veel verwarring rond de term coaching en wat het wel of niet inhoudt. Om de kwestie nog ingewikkelder te maken is er een hele wereld aan begeleidingsvormen zonder duidelijke definitie. Deze begrippen zoals coaching, consulting, mentoring en training worden dus door iedereen anders opgevat. Maar wat is nu het grootste verschil tussen coaching en andere begeleidingsvormen? En zijn er ook gelijkenissen?

In dit artikel gaan we dieper in op de verschillen EN gelijkenissen tussen coaching, consulting, mentoring, training en andere begeleidingsvormen. Je ontdekt wanneer je best voor een coach kiest en wat deze allemaal voor jou kan doen. Ten slotte bekijken we enkele overlappingen tussen de verschillende disciplines en hoe coachende vaardigheden een meerwaarde kunnen vormen.

Dit is wat je zal ontdekken:

Wat is coaching?

Volgens het woordenboek is coachen een specifieke manier om iemand te begeleiden waarbij doelen gemakkelijker en sneller gerealiseerd worden onder leiding van een coach. Het doel is dus om iemand tot betere prestaties te leiden en deze te stimuleren door ontwikkeling van kennis, competenties en talenten.

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei. Samenwerken met een coach geeft je meer inzicht in jezelf en zet je op weg naar meer persoonlijke en professionele voldoening.

Bij Coaching The Shift zien we coaching als volgt:

“Coaching is een creatief reflectie- en bewustwordingsproces waardoor iemands persoonlijk en professioneel potentieel aangewakkerd wordt en men er in slaagt de gestelde doelstellingen te realiseren. De coachee blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.”

Coaches helpen klanten om hun volste potentieel te benutten en obstakels te overwinnen door het stellen van krachtige vragen en speigels die leiden tot zelfinzicht en gedragsverandering. Bij coaching ligt de focus op het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden om zo met meer zelfvertrouwen en focus actie te ondernemen.

Erkend coach worden opleiding

Het verschil tussen coaching en consulting

Consultants focussen meer op het oplossen van een concreet probleem. Ze hebben vaak technische of vakkennis rond het specifieke probleem dat je wil oplossen. Hier gaat vaak een audit aan vooraf, op basis waarvan aanbevelingen worden gemaakt. Een consultant is vooral waardevol wanneer bepaalde kennis om een probleem op te lossen ontbreekt. Er zijn consultants in verschillende gebieden zoals IT, financiën, legaal, enzovoort.

Anderzijds gaat coaching meer over het samen zoeken naar een oplossing. Een coach zal je nooit rechtstreeks zeggen wat je moet doen maar door middel van vraagstelling en interactie jou zelf tot oplossingen doen komen. De aanpak van een coach is globaler en legt meer focus op bewustzijnswording dan het vergaren van specifieke kennis. We kijken vaak ook meer onder de waterspiegel. Waar zijn de huidige problemen een symptoom van? Wat moet men geloven om te handelen zoals men handelt?

Het verschil tussen coaching en mentoring

Mentors baseren hun adviezen op eigen ervaring. Een mentor is vaak iemand die wat jij wil doen reeds gedaan heeft. Neem bijvoorbeeld een succesvolle ondernemer die nu starters begeleidt.

Een mentor houdt het vaak niet alleen bij adviezen maar zal ook zijn of haar netwerk inschakelen om de mentee te helpen. Mentors hebben meestal specifieke expertise in jouw vak of komen uit een soortgelijke situatie. Ze dienen als voorbeeldfunctie met meer kennis en ervaring, gericht op jouw professionele ontwikkeling.

De relatie met een coach is meer gelijkwaardig en richt zich niet alleen op professionele, maar ook op jouw persoonlijke ontwikkeling. Een mentor gaat je meer vertellen wat wel of niet te doen, terwijl een coach dit samen met jou ontdekt.

Verschil coach, mentor & consultant

In sommige organisaties bieden we Mentoring-Coaching trajecten aan. De coach geeft in dit geval meer input, reikt belangrijke concepten aan rond leiderschap, verandering, communicatie, systemisch kijken, etc ... Het blijft echter de coachee die beslist of hij iets met deze concepten wil doen of niet. De coach exploreert samen met de coachee wat zou kunnen werken en welke beperkende en vermogende overtuigingen hierrond leven.

Het verschil tussen coaching en management

Een manager is meer gefocust op het stellen van doelen, taken toewijzen en delegeren. Vervolgens monitoren en evalueren ze vooruitgang en volgen regelmatig op bij teamleden om problemen op te lossen. Het doel van de manager is om als hoofd van het team te waken over het halen van targets en deadlines en de nodige setting hiervoor te creeëren. Hij helpt in het stellen van prioriteiten en zorgt er voor dat de juiste medewerker op juiste plaats zit op basis van hun talenten en competenties.

Ook een coach gaat doelgericht te werk. Vanuit een goede exploratie van de huidige realiteit laat hij het individue of het team hun doelen formuleren. Hier is dus een duidelijk raakvlak bij de coach en de manager. De grote meerwaarde van de coach zit hem erin dat men nu 'voorkoppelt' en samen met het team(lid) reflecteert over wat er al aanwezig is aan kennis, competenties, wilskracht etc ... om het doel te realiseren en waar men mogelijks tegenaan zou kunnen lopen in het proces.

Hierdoor anticiperen we op succes. Vele managers doen eerder aan 'terugkoppelen'. Op het moment dat het doel niet geraliseerd wordt blikt men terug om hieruit te leren naar de toekomst. Beiden zijn echter belangrijk, terugkoppeling en voorkoppeling om tot duurzaam succes te kunnen komen.

Tegenwoordig zijn er natuurlijk heel wat managers met een coachende attitude. Als coach haal je niet alleen meer uit je team, maar ook uit je organisatie. Naast je eigen ideeën krijg je ook diverse input, feedback en engagement van het team. In tal van bedrijven ondersteunen we managers in het ontwikkelen van de coachend attitude om zo hun teams naar een hoger niveau te brengen.

Het verschil tussen coaching en training

Training is een vorm van lesgeven met focus op het ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid of kennis rond een specifiek thema. Het verschil tussen training en coaching is dat trainers op voorhand hun lesmateriaal vastleggen. De coach zal eerder inspelen op de specifieke noden die werden blootgelegd in één van de eerdere gesprekken.

Coaches zullen soms de rol van trainer op zich nemen, vooral wanneer ze coachen op niveau van competenties. Kennisoverdracht is soms essentieel om ware gedragsverandering door te voeren. Hetzelfde geldt omgekeerd. Sommige training programma’s (zoals onze individuele coaching opleiding) starten met training, en worden opgevolgd met coaching. De twee zetten elkaar kracht bij en zijn quasi onmisbaar voor een geslaagde transformatie.

Daarom geven ook wij vaak opleiding binnen bedrijven rond thema's als 'Open dialoog', 'Feedback gesprekken voeren', 'delegeren op een coachende manier', 'Coachend leiderschap', 'Omgaan met verandering', etc... Door opleiding te combineren met individuele coaching en daar te werken op overtuigingsniveau, zien we vaak belangrijke shifts ontstaan.

Het verschil tussen coaching en therapie

Het verschil tussen coaching en therapie is dat coaching vooral gegrond is in het heden met oog op de toekomst, terwijl therapie zich eerder focust op imprints uit het verleden.

Een therapeut focust op (traumatische) ervaring uit het verleden verwerken. De focus ligt meer op het herstellen van een bepaald vertrouwen of angst. Het doel is om disfunctionele patronen weg te werken zodat de klant een beter leven kan leiden.

In het werken met teams, zien we vaak dat de historiek nog een grote impact heeft op de manier waarop het team op vandaag functioneert. Zo kan de manier waarop een organisatie gereorganiseerd werd, ontslagen vielen, functioneringsgesprekken verliepen, promoties plaatsvonden veel schade berokkenen. Als de balans tussen geven en nemen niet goed zit, zal het systeem proberen dit zelf te herstellen. In bepaalde situaties gaan we als coach dus weldegelijk met het verleden aan de slag.

Het verschil tussen coaching en counseling

Counseling spoort mensen aan om hun zelf oplossend vermogen in te schakelen. De focus hier ligt vooral op diagnose en vaststelling. Een counselor helpt om emoties uit het verleden beter te begrijpen, en zo te overwinnen.

De focus van een coach ligt minder op het definiëren van een probleem en meer op het formuleren van mogelijke oplossingen. Net zoals therapie ligt de focus van counseling meer op herstellen terwijl coaching focust op het verder bouwen naar de toekomst.

Conclusie

Ongetwijfeld heeft elke begeleidingsvorm zijn voor-en nadelen. Kiezen voor de juiste vorm kan dan ook uitdagend zijn. Het is belangrijk om te weten waar jouw eigen focus ligt, wat je doelen zijn en welke begeleidingsvorm het meest geschikt is voor jouw persoonlijke voorkeur.

Verschil coaching, consulting, mentoring

Wanneer kiezen voor coaching?

Coaching wordt vaak ingezet om:

1. Iemands volle potentieel te benutten – Coaches stellen vragen die tot denken aanzetten & geven vaak inzicht in onbewuste denkpatronen.

2. Als klankbord te functioneren – Een coach brengt helderheid en focus in je gedachten door de juiste vragen te stellen.

3. Een heldere spiegel voor te houden – Coaches kunnen als objectief persoon hun klant(en) confronteren met disfunctioneel gedrag en zo ingrijpen.

4. Patronen te doorbreken - Coaches gaan samen met jou na hoe je in vicieuze cirkels draait en ho je kunt ‘herkansen’ in plaats van ‘herhalen’.

Het grootste voordeel van coaching zit in het verhoogde bewustzijn. Eens je iemand inzicht kan geven in onbewuste gedachten, emoties en acties kan je de cirkel doorbreken en oplossingsgericht bouwen aan de toekomst. Een coaching traject zorgt niet alleen voor meer zelfinzicht, maar vaak ook meer focus en motivatie.

Het kan ook helpen om verantwoording af te leggen. Het is belangrijk om te kiezen voor een coach waar je een klik mee hebt. Je moet je goed voelen bij iemand om zowel het goede als slechte in jezelf naar boven te halen.

Is coaching iets voor jou? Neem vrijblijvend contact op en we begeleiden je graag naar de juiste oplossing voor jou!

Coachende vaardigheden voor consultants, trainers, managers,…

Er is natuurlijk veel overlapping in de verschillende begeleidingsvormen. De meeste coaches doen ook aan mentoring. Omgekeerd zullen de meeste mentors ook aan coaching doen. Trainers volgen op met coaching en ook consultants proberen om kennis over te dragen aan de klant.

Ben je het beu dat klanten je aanbevelingen niet opvolgen? Worden je trainingen niet geïmplementeerd op de werkvloer? Of blijf je vasthangen in de manager-teamlid relatie? Heb je moeite om volledig bij iemand door te breken?

ACTP coaching opleiding

De waarheid is dat elk van deze rollen nood heeft of gebruik maakt van coachende vaardigheden. Of je nu trainer of consultant bent, draagvlak creëren door de juiste vragen te stellen zorgt altijd voor betere resultaten.

verschil coaching en consulting, mentoring, training

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek