Wat is oplossingsgericht coachen? - Gespreksmethoden & vragen

15/02/2023

Oplossingsgericht coachen is een methode om gesprekken te voeren waarbij de focus ligt op positieve vooruitgang. In een oplossingsgericht gesprek vertrek je niet vanuit het probleem en wat er fout gaat, maar waar je naartoe wil. Je stelt oplossingsgerichte vragen om meer inzicht te verwerven in de gewenste situatie. Wat wil de coachee bereiken? Welke shift is hiervoor nodig? Om vervolgens te vragen: Wat gaat er al goed?

Oplossingsgerichte coaching wil niet zeggen dat je helpt om problemen op te lossen. Het is gewoonweg een andere aanpak of methode om gesprekken te structureren. Door de focus te shiften naar een positieve visie waar de coachee stapsgewijs naartoe kan werken, krijg je meer motivatie en zelfvertrouwen. Je legt je vertrouwen in de capaciteiten van de coachee en bekrachtigt hiermee hun veranderingsproces.

Wat is oplossingsgericht coachen?

Bij oplossingsgericht coachen ligt de focus niet op het ervaren van een probleem maar naar het zoeken van een oplossing. Hierbij ga je uit van de capaciteiten van de coachee. Je gelooft dat hij of zij de kennis, talenten en creativiteit heeft om zelf met de beste oplossing te komen.

Oplossingsgerichte coaching focust op de acties die je vandaag kan nemen om jouw toekomst te veranderen. Het vertrekt vanuit de visie van waar je wil zijn. Deze visie wordt uiteindelijk de doelstelling waar de coachee naartoe werkt. Van hieruit worden acties genomen en bijgestuurd op basis van de resultaten.

Oplossingsgericht coachen methode

Veel managers, leidinggevenden, coaches hebben onbewust een probleemgerichte aanpak. Hierbij ligt de focus op het verleden en wat er fout gaat. Deze aanpak brengt vaak onzekerheden en bijgevolg analyse-paralyse met zich mee. Hierdoor mis je opportuniteiten omdat je telkens uit gaat van wat er fout kan lopen.

Een oplossingsgerichte methode focust op wat wel werkt. Je legt vertrouwen en verantwoordelijkheid bij de coachee om zelf een oplossing te vinden. Door oplossingsgerichte vragen te stellen houdt je een spiegel voor die tot meer inzicht leidt. Zo kan de coachee op zelfstandige basis steeds betere beslissingen en acties nemen.

Bij oplossingsgericht coaching stel je bijvoorbeeld vragen die tot meer inzicht en actie leiden. Een oplossingsgerichte coach helpt bij zaken zoals:

 • Verhelderen van de doelstellingen en de gewenste shift formuleren
 • Huidige situatie evalueren
 • Sterktes, talenten en eerdere successen coachee ontdekken
 • Mogelijkheden en opportuniteiten identificeren
 • Obstakels en uitdagingen anticiperen
 • Beschikbare hulpmiddelen onderzoeken
 • Stapsgewijs actie ondernemen
 • Vooruitgang opvolgen & bijsturen
Wat is oplossingsgericht coachen

Oplossingsgericht gesprek - 6 stappen

In een oplossingsgericht gesprek ga je samen met de coachee op zoek naar de mogelijkheden en verken je de beste volgende stappen. Om dit te doen moet je het gesprek leiden met de juiste vragen, om zo het denk-en reflectieproces van de coachee te faciliteren.

Het SHIFT! model is een oplossingsgerichte methode om gesprekken te voeren. Het vertrekt vanuit de doelstellingen van de coachee en gaat van daaruit verder op zoek naar de aanleunende capaciteiten en mogelijkheden.

 • Set goals – De eerste fase in een oplossingericht coachingsgesprek is het stellen en afbakenen van de juiste doelen. Welke verandering wil de coachee doorvoeren?
 • Honour reality – In de tweede fase erken je het aanwezige potentieel van de coachee. Je vertrekt vanuit competenties, talenten, sterktes.
 • Identify obstacles – In fase drie analyseer je de uitdagingen en obstakels die shift in de weg staan. Welke “voordelen” heeft de huidige situatie voor de coachee?
 • Find resources – Welke middelen kunnen de shift vergemakkelijken? Dit kunnen zowel interne middelen zijn zoals tools of routines als externe middelen zoals steun van teamleaden, coaching of mentoring.
 • Take action – Welke acties wil de coachee stoppen, starten of verder zetten? Wanneer zal je actie ondernemen? Waarvoor doe je het?
 • ! Stay alert – Duurzame verandering is een werk van lange adem. Kleine veranderingen maken een groot verschil op termijn. Het vraagt doorzettingsvermogen en toewijding om te blijven verbeteren en niet te hervallen in oude gewoontes. Ben jij nog op het juiste pad?

Oplossingsgerichte vragen

Oplossingsgerichte vragen focussen op mogelijkheden en zetten de coachee aan het denken. Als coach doe je meer dan het afvuren van een reeks vragen. Je luistert actief in het gesprek en stelt vragen om de coachee beter te begrijpen of om zijn perspectief te verruimen.

Oplossingsgerichte vragen gaan voorbij vooroordelen en overtuigingen. Het geeft de coachee de mogelijkheid om bewust te denken vanuit opportuniteiten om zo de best mogelijke oplossing te creëren.

Bijvoorbeeld:

 • Wat wil je bereiken? Hoe ziet succes er voor jou uit?
 • Wat gaat al goed? Hoe kan je hier nog meer uithalen?
 • Welke uitdagingen heb je? Wat kan nog beter?
 • Wie of wat kan jou helpen om jouw doelen te bereiken?
 • Wat is de eerst volgende stap? Welke acties kan je nu al concreet nemen?
 • Hoe meet je vooruitgang? Bij wie kan je feedback halen?
 • ...
Oplossingsgerichte coaching vragen

Ontdek 30+ oplossingsgerichte vragen volgens het SHIFT! coaching model!

Oplossingsgerichte coaching opleiding

Als oplossingsgerichte coach help je de coachee om een shift te maken door anders te denken, voelen en doen. In onze opleiding tot professionele coach leer je allerlei oplossingsgerichte methoden, technieken en coachingsvragen. Hiermee kan je aan de slag om een coaching traject van A-Z te begeleiden.

We zorgen voor een variëteit aan leerstijlen zoals gerichte doe-oefeningen, rollenspellen, wandeloefeningen, video opnames, live-demonstraties en meer. Naast onze groepsessies word je doorheen het traject ook persoonlijk begeleid door onze coaches. Zo krijg je bijvoorbeeld feedback op de implementatie van bepaalde technieken, of jouw attitude als coach.

Je leert, ervaart en ontwikkelt coaching in de volgende dimensies:

 • Performance coaching: Hier leer je om een coache te ondersteunen door doelgericht nieuwe competenties te ontwikkelen en zo het gewenste resultaat te bereiken.
 • Breakthrough coaching: Op dit nivea leer je de coachee begeleiden om beperkende denkkaders te overstijgen en zo bewuste keuzes te maken afgestemd op zijn waarden.

Het programma is ideaal voor managers, zelfstandige coaches, HR professionals, teamleaders en iedereen die de meerwaarde ziet van coaching in de bedrijfscontext en daarbuiten. Er zijn geen specifieke basisvereisten op vlak van competenties of ervaring. Het programma is dus ideaal om een doorgrondde fundering te bouwen van coachende vaardigheden en attitude. Na het doorlopen van dit traject kom je in aanmerking voor certificatie door de International Coach Federation.


Oplossingsgericht coachen vragen gesprek methode

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek