Opleiding op maat
van uw bedrijf

In Company

Stel je een werkplek voor waar de coachende attitude leeft bij iedere medewerker. Het wordt een plek, gevuld met nieuwsgierige, creatieve en toegewijde mensen. Mensen die écht luisteren naar wat de ander te vertellen heeft, die bereid zijn mee te gaan in de redenering van de ander en hun mening aan te passen.

De aandacht gaat naar de essentie, er wordt geen tijd verspilt aan politieke spelletjes, indekking en achterklap.  Medewerkers plaatsen persoonlijke groei boven comfort. Onze waaier aan opleidingen  prikkelt medewerkers om deze shift mee te creëren.

Educatie is het krachtigste middel dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen.
Nelson Mandela

Opleiding op maat

Vanuit een helder beeld over de huidige realiteit waarin het bedrijf zich bevindt, creëren we samen met de opdrachtgever een helder beeld over de shift in mindset en behavior die nodig zal zijn om de bedrijfsvisie, waarden en strategie te realiseren.  

Op basis hiervan gaan we na welk middel het meest aangewezen is om duurzame impact te realiseren. Dit kan zowel  opleiding, teamcoaching of individuele coaching zijn of een combinatie van de drie.

Mogelijke scope

We voeren enkel opdrachten uit die gelinkt zijn aan het ontwikkelen van de 11 ICF coaching-competenties en hebben onder meer programma's ontwikkeld rond volgende thema's: vertrouwen opbouwen – samenwerking verbeteren – feedback geven en ontvangen - open dialoog - (zelf)leiderschap stimuleren – change faciliteren - communicatie vaardigheden aanscherpen - coachende attitude ontwikkelen - teamdynamica, etc.

Tevens zijn alle programma's die we in open opleiding geven ook binnen uw organisatie mogelijk.

Onze aanpak

Op basis van intake gesprekken identificeren we samen met HR de leer behoeften en vertalen de gewenste shift in observeerbare gedragsindicatoren. Een programma op maat wordt uitgewerkt. Deelnemers ontvangen een mini-assessment voor aanvang van de opleiding en doen zo een eigen nulmeting.

Tijdens de opleidingsdag wordt er volop geëxperimenteerd met een nieuwe manier van denken en handelen. Actieplannen worden besproken met leidinggevenden en de assessment vind terug plaats. Vanuit een co-creatief parnership optimaliseren wij onze opleidingen voortdurend en bespreken de rode draad met HR.

Onze coaches zijn allen opgeleid tot op het niveau van triple –loop coachen. Dat betekent dat men zowel kan coachen op het niveau van gedrag & vaardigheden, waarden & overtuigingen als op het niveau van identiteit & missie. Daarnaast zijn ze ook onderlegd in het werken met persoonlijkheidsprofielen zoals Insights Discovery en  Enneagram. Ook andere meet instrumenten kunnen tijdens de coaching ingezet worden zoals bvb. Thomas/Kilman conflict stijlen, Vragenlijsten Lencioni, NLP Meta-profiel analyse, 360° vragenlijst, Assertiviteitstest , Situationeel Leiderschap, Offman Kernkwadranten, Stress en Burn-out bevraging, e.a.

Onze coaches zijn allen geaccrediteerd als Insights Practitioners, Master of Practitioner NLP,  en zijn allen erkend door de Internationale Coaching Federatie als experts in hun vak met het label PCC of MCC. Wil je méér over weten, check de individuele curricula van de coaches.

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek