De kracht van nieuwsgierigheid - Eigenschap of attitude?

22/03/2023

Nieuwsgierigheid, is het eigenschap of een attitude? Het leven zit vol unieke, opvallende, raadselachtige dingen. Wanneer je elke dag kiest om er met een bril vol verwondering naar te kijken, kies je bewust voor een positieve mindset. Het is dan ook een attitude die onder de coaching mindset valt. De kracht van nieuwsgierigheid ligt in de perspectieven die het opent.

Je ziet letterlijk de wonderen in de wereld! Het helpt je om out-of-the-box te denken in plaats van vast te blijven hangen aan wat je al kent uit het verleden. Durf jij de status quo in vraag stellen?

Wat betekent nieuwsgierigheid?

Er zijn vele manieren om nieuwsgierigheid te omschrijven: curieus, leergierig, belangstellend, weetgierig,… Iemand die nieuwsgierig is verzamelt en onderzoekt actief informatie en stelt de informatie die reeds ter beschikking is ook regelmatig in vraag.

Voor ons betekent nieuwsgierig zijn durven kijken met een bril van verwondering. Dat wil zeggen dat je overal nieuwe mogelijkheden in ziet. Nieuwsgierigheid als coach is jezelf erop betrappen voor je ergens vanuit gaat. Durf jij vragen te stellen, in vraag te stellen, te experimenteren?

“Wacht eens, wat weet ik nog niet? Welke informatie mis ik nog? Klopt de informatie die ik heb wel?”

Nieuwsgierigheid opent perspectieven. Het is wat de mens tot hier heeft gebracht! Wat zou er gebeurd zijn moesten we nooit iets in vraag stellen? Dan was er nooit ruimte voor creatie, uitvinding, innovatie,… Het loont dus om met een nieuwsgierige blik te kijken!

Nieuwsgierigheid: eigenschap of attitude?

Iedereen wordt geboren met nieuwsgierigheid. Denk maar aan baby’s bijvoorbeeld. Zij kijken naar de wereld met een blik van verwondering. Een baby voelt geen gevaar. Hij leert door te voelen, proberen, ontdekken, ervaren,…

Kracht nieuwsgierigheid eigenschap attitude

Helaas wordt onze aangeboren eigenschap nieuwsgierigheid vaak onbewust en ongewild afgeleerd. Door onze cultuur, onderwijs, opvoeding leren we om niet te veel vragen te stellen, of dat nieuwsgierigheid onbeleefd is. Hierdoor durven we ons niet meer openstellen voor perspectieven die afwijken van het gewone. We zijn met andere woorden geformatteerd.

Dat wil echter niet zeggen dat je het vermogen om nieuwsgierig te zijn verliest. Je kan er bewust voor kiezen om jezelf open te stellen en vanuit oprechte interesse opnieuw te ontdekken. Wanneer je er bewust voor kiest om met een bril van verwondering te kijken, spreken we van nieuwsgierigheid als attitude.

De kracht van nieuwsgierigheid

De coaching mindset & attitude

Nieuwsgierigheid hoort bij de coaching mindset en attitude. Een goede coach stelt vragen die voorbij de evidentie gaan. Ook wanneer het moeilijk is om zich te verplaatsen in de schoenen van de coachee gaan zij dus geen aannames doen of oordelen vellen. De coach zal altijd proberen om het ruimere beeld te zien en begrijpen.

Nieuwsgierigheid speelt dus een meervoudige rol in de coaching mindset & attitude:

  • Open houding: Je bent ontvankelijk en staat open voor andere perspectieven
  • Leergierig: Je gaat op zoek naar meer informatie om jouw eigen perspectief te verruimen
  • Moedig: je bent niet bang om in het onbekende te springen en te exploreren
  • Onderzoekend: je leert informatie beter begrijpen of te beproeven door te experimenteren met alternatieve mogelijkheden.
  • Associatief denken: nieuwsgierige mensen kunnen door hun brede interesses en kennis over verschillende onderwerpen vaak unieke verbanden en parallellen leggen.
  • Opportuniteiten zien: wanneer je nieuwsgierig bent kan je vaak iets bekijken vanuit verschillende invalshoeken, waardoor je ook meer kansen ziet.
  • ...
coaching mindset ontwikkelen

Durf nieuwsgierig zijn!

Waarom is nieuwsgierigheid dan zo belangrijk? Net zoals we doorheen onze opvoeding nieuwsgierigheid afleren, beginnen we vaak in hokjes te denken. We vormen overtuigingen op basis van ervaringen uit het verleden.

Dit belemmert ons als coach en als persoon:

  1. We filteren informatie op basis van ons eigen wereldbeeld
  2. Onze perceptie wordt gekleurd door waar we zelf in geloven
  3. We vinden geen mogelijkheden meer in het bekende

Een gebrek aan nieuwsgierigheid en verwondering kan ervoor zorgen dat je in een negatieve spiraal terecht komt. Dezelfde gedachten, gewoontes en overtuigingen zullen telkens naar dezelfde resultaten leiden. Wanneer je durft buiten jouw bestaande denkkaders stappen, welke nieuwe mogelijkheden worden dan zichtbaar?

SOS: nood aan nieuwsgierigheid!

Ten slotte is er meer dan ooit nood aan nieuwsgierigheid. Het is reeds bewezen dat het oude systeem niet meer werkt. Er is nood aan een nieuw systeem. Hiervoor hebben we mensen nodig die het oude in vraag durven stellen. Mensen met het lef en doorzettingsvermogen om te experimenteren en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.

Kracht van nieuwsgierigheid eigenschap coach mindset

Valkuilen van nieuwsgierigheid

1) Focus verliezen

Wanneer je nieuwsgierig bent en een brede intereresse hebt is het moeilijk om niet teveel zijpaden in te slaan. Vaak leg je te snel en te veel verbanden waardoor de dagdagelijkse operaties soms chaotisch blijken. Het is belangrijk om te weten dat dit eigen is aan creatieve personen. Zolang je voldoende focus kan behouden dat

2) Bemoeizuchtig overkomen

In onze cultuur wordt te veel vragen stellen vaak gezien als onbeleefd. Wanneer je opdringerig vragen stelt die niet relevant zijn voor het gesprek spreken we van onproductieve nieuwsgierigheid. Je hoeft namelijk niet alles te weten.

Om niet over te komen als “bemoeial” kan het helpen om jouw intentie te benoemen. Leg uit waarom je vragen stelt. Misschien is het wel zodat je de ander beter kan begrijpen of helpen? Positieve nieuwsgierigheid vertrekt namelijk vanuit oprechte interesse.

Kortom, de kracht van nieuwsgierigheid ligt in de verruimende perspectieven die het met zich mee brengt. Door jezelf open te stellen, en bijna kinderlijk nieuwsgierig te ontdekken haal je het meeste uit het leven. Niet alleen de lessen, maar ook de ervaringen zijn zoveel mooier wanneer je kijkt met een bril van verwondering!


kracht van nieuwsgierigheid coaching mindset

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek