Leiding geven vanuit het Hart

24/11/2019

De wereldshift van een ‘Ik’ gerichte naar een ‘Wij’ gerichte maatschappij, ontluikt. Steeds meer zien mensen dat iedereen met elkaar is verbonden en dat wij invloed hebben op elkaar en op de planeet.

EMF Aarde

Zolang we in ‘angst’ gevangen zitten, omdat we geloven dat wij afgescheiden leven en er ‘schaarste’ heerst in de wereld, voeden we het oude paradigma. Daarin sta ‘IK’ centraal waardoor we in het competitief model stappen en anderen in angst en onzekerheid duwen, met stagnatie als gevolg. Het nieuwe paradigma ontluikt vanuit de gedachte dat we leven in een wereld van overvloed. Daarin staan ‘WIJ’ centraal, in het besef dat wij met elkaar verbonden zijn en we vanuit co-creatie elkaar en de wereld positief beïnvloeden, door bv. over grenzen heen samen te werken. Als we leidinggeven vanuit het hart, dan worden we geïnspireerd door vertrouwen – samenwerking en empathie. Zo co-creëren wij een nieuwe wereld waarin allen bloeien en groeien, een wereld van overvloed waarin onze kinderen hun eigen missie vol vertrouwen zullen leven.

 

Ademhaling als EHBO koffer

Het ‘Heartmath Institute’ onderbouwt, dankzij jarenlang onderzoek en meer 300 publicaties, dat

het magnetische veld van de aarde wordt beïnvloed door de kracht van onze gedachten en emoties. Omgekeerd leven wij in de invloedssfeer van het magnetisch veld van de aarde wat ervoor zorgt dat we méér van hetzelfde ervaren en onszelf blijven vasthouden in het oude paradigma. Om dit te kantelen (de shift) biedt Heartmath technieken aan om onze emoties te leren reguleren. Negatieve emoties hebben veel impact hebben op vroegtijdige cel- veroudering en allerlei stress symptomen.

Toch merk ik dat mensen het ontzettend moeilijk hebben om aanwezige emoties bij zichzelf en de anderen te aanvaarden en te reguleren. Door emoties zoals angst, boosheid, frustratie te onderdrukken, leiden we onszelf en anderen naar een incoherente werking van zowel onze geest als van ons lichaam. Dit genereert naast chaotische gedachten en onzekerheid, ook een hoge bloeddruk, een oppervlakkige en snelle ademhaling en een onregelmatige hartslag. Het ondermijnt onze gezondheid en die van de mensen rondom ons. De biologie hiervan is meetbaar.

In onze manier van ademen zit een belangrijke sleutel in tot het voeden van het ‘Wij’ verhaal.

Hartcoherentie is een staat waarin de patronen in onze hersengolven, hartritme en onze bloeddruk optimaal op elkaar afgestemd zijn, wat leidt tot helderheid en sereniteit. Concreet betekent dit dat wij allen beschikken over een heel eenvoudig en effectief EHBO-middel voor emotioneel management: onze ademhaling! Door diep en langzaam te ademen in een bepaald ritme, doen we als het ware een emotionele ‘reset’ waardoor we tot rust kunnen komen, bij om het even welke uitdaging.

 

Hart en Hoofd met elkaar verbinden – Body/Mind connection

Eens we coherent zijn in onze ademhaling (body) kunnen we onze aandacht (mind) richten naar ons hart. Positieve gevoelens zoals: appreciatie en dankbaarheid versterken nog méér onze kwaliteit van ‘aanwezig zijn’, een sleutelcompetentie in het nieuwe leiderschap.

J. Glaser (‘Conversational Intelligence’) beschreef in een studie: leiders die tijdens hun interacties v.b. board meetings, maximale aandacht geven aan positieve emoties zoals appreciatie, dankbaarheid en empathie, zijn het meest succesvol. Gecombineerd met een diepe, regelmatige ademhaling vanuit het hart, ontstaat een krachtig recept om de ‘beste leider’ in jezelf uit te drukken. Dan ben je afgestemd op je innerlijke bron en leid je met je hart: sereen, helder en vol vertrouwen. Dan bouw je als leider gezonde relaties, neem je feilloos de beste beslissingen en werk je in ‘flow-modus’. Je behaalt uitzonderlijke prestaties én creëert een positieve shift in jouw omgeving!

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek