Onze opleidingen

ONTWIKKEL & TRANSFORMEER

De mate waarin een organisatie succesvol is, hangt sterk af van het bewustzijnsniveau van haar medewerkers. Organisaties onder leiding van bewuste leiders behoren tot de meest succesvolle bedrijven wereldwijd, omdat deze leiders voortdurend werken aan het verhogen van hun eigen bewustzijn.
 
Hoe meer mensen zich bewust zijn van hun motivaties, waarden, gedachten en gedragspatronen én het effect hiervan op de relaties en resultaten, hoe meer ze bewust kunnen kiezen voor effectievere vormen van communiceren en samenwerken.

Bewustzijn is een geweldige katalysator voor transformatie.

Transformatie naar succesvolle en gezonde organisaties.

Bewuste leiders observeren zichzelf regelmatig en vragen zich af  of ze handelen vanuit een verdedigingsmechanisme of vanuit een verlangen om samen te groeien. Ze zijn in staat om te ‘handelen’ versus te ‘reageren’, zelfs wanneer ze onder druk staan.

Door diep te luisteren en open te blijven voor perspectieven en ideeën van anderen, creëren ze een veilige ruimte voor continu leren. Ze hebben toegang tot de collectieve intelligentie en
bereiken hun doelen vanuit co-creatie, wat leidt tot interne samenhang en een sterkere emotionele band tussen de medewerkers en met de organisatie.

Ondersteun jouw collega's bij hun transformatie door hen grensverleggende trainingsprogramma's aan te bieden, zoals: Open dialogue, Fostering Trust, Hidden motivators disclosed, Teamdynamics, Heartcentered Leadership, Lego Serious Play, ...

Als trainer zijn we allemaal ICF gecertificeerde coaches en opgeleid om tot op het niveau van triple –loop te coachen. Dat betekent dat we tijdens de opleiding niet alleen werken op het ontwikkelen van effectiever gedrag & vaardigheden maar evenzeer op waarden, overtuigingen en identiteit waardoor de kans op duurzame verandering veel groter is.

Daarnaast zijn we allen onderlegd in het werken met persoonlijkheidsprofielen zoals Insights Discovery en  Enneagram waardoor we met alle medewerkers gemakkelijk connecteren. Ieder van ons is zeer breed geschoold waardoor we tijdens een opleiding concepten en modellen kunnen inbrengen die initieel niet in dat programma voorzien waren maar in het moment wel zeer relevant blijken voor de medewerkers.

Vanuit onze sterke businesservaring slagen we erin concepten naar de leefwereld van de medewerker te vertalen waardoor de onmiddellijke toepasbaarheid al snel zichbaar wordt. 

Wij zijn allen geaccrediteerd als Insights Practitioners, Master of Practitioner NLP,  en zijn allen erkend door de Internationale Coaching Federatie als experts in ons vak met het label PCC of MCC. Wil je méér over ons weten, check onze individuele curricula bij 'over ons'.

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek